Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Planowane terminy przerwy w dostawie wody Miejscowości lub ulice w Prabutach, na których mogą nastąpić spadki jakości/ciśnienia wody Przyczyna

27 maja 2024 r.
godz. 08:00-14:00

ul. Polna i Kwiatowa Prace remontowe na sieci wodnej w Prabutach

Najnowsze aktualności

Przebudowa obudów studni głębinowych nr 2a oraz 4 na terenie ujęcia wód podziemnych, działki nr 20/2, 21 obręb 0003, przy ul. Kwidzyńskiej w Prabutach

Przedsiębiorstwo Wodociągów Kanalizacji i Ciepłownictwa „PEWIK” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na zamówienie pn. "Przebudowa obudów studni głębinowych nr 2a oraz 4 na terenie ujęcia wód podziemnych, działki nr 20/2, 21 obręb 0003, przy ul. Kwidzyńskiej w Prabutach".

Czytaj więcej o: Przebudowa obudów studni głębinowych nr 2a oraz 4 na terenie ujęcia wód podziemnych, działki nr 20/2, 21 obręb 0003, przy ul. Kwidzyńskiej w Prabutach

Informacja o cenie ciepła

Przedsiębiorstwo Wodociągów, Kanalizacji i Ciepłownictwa „PEWIK” Spółka z o.o. z siedzibą w Prabutach (dalej zwane „PEWIK Prabuty”) informuje, iż stosownie do brzmienia art. 3a ust. 4 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z dnia 19.09.2022, poz. 1967 z późn. zm.), od 1 lipca 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. przedsiębiorstwo wprowadza do stosowania w rozliczeniach z odbiorcami średnią cenę wytwarzania ciepła z rekompensatą, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 2a ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z dnia 19.09.2022, poz. 1967 z późn. zm.), obliczoną dla systemu ciepłowniczego PEWIK Prabuty, powiększoną o średnią stawkę opłat za usługi przesyłowe w tym systemie ciepłowniczym.

Czytaj więcej o: Informacja o cenie ciepła

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Obrzynowo gmina Prabuty

Przedsiębiorstwo Wodociągów Kanalizacji i Ciepłownictwa „PEWIK” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Obrzynowo gmina Prabuty".

Czytaj więcej o: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Obrzynowo gmina Prabuty