Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Planowane terminy przerwy w dostawie wody Miejscowości lub ulice w Prabutach, na których mogą nastąpić spadki jakości/ciśnienia wody Przyczyna

27 maja 2024 r.
godz. 08:00-14:00

ul. Polna i Kwiatowa Prace remontowe na sieci wodnej w Prabutach

Najnowsze aktualności

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Obrzynowo gmina Prabuty

Przedsiębiorstwo Wodociągów Kanalizacji i Ciepłownictwa „PEWIK” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Obrzynowo gmina Prabuty".

Czytaj więcej o: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Obrzynowo gmina Prabuty

Zakończono budowę infrastruktury wodno – kanalizacyjnej w Grażymowie dofinansowanej środkami Unii Europejskiej

Przedsiębiorstwo Wodociągów Kanalizacji i Ciepłownictwa „PEWIK” Sp. z o.o. oddało do użytkowania inwestycję pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do miejscowości Grażymowo”.

Inwestycja prowadzona była z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,  w ramach operacji typu „Gospodarka wodno – ściekowa”, poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”.

Mieszkańcy Grażymowa korzystają z wodociągu oraz z lokalnej oczyszczalni ścieków. Całkowity koszt przedsięwzięcia to 823 885 zł., dofinansowanie ze środków unijnych wynosi 100,00 % kosztów kwalifikowanych tj. 604 403 zł.

Czytaj więcej o: Zakończono budowę infrastruktury wodno – kanalizacyjnej w Grażymowie dofinansowanej środkami Unii Europejskiej

Informacja o cenie maksymalnej

Przedsiębiorstwo Wodociągów, Kanalizacji i Ciepłownictwa „PEWIK” Spółka z o.o. informuje o maksymalnych cenach i stawkach opłat.

Czytaj więcej o: Informacja o cenie maksymalnej