Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Planowane terminy przerwy w dostawie wody Miejscowości lub ulice w Prabutach, na których mogą nastąpić spadki jakości/ciśnienia wody Przyczyna

11 - 22 marca 2024 r.
godz. 23:00-07:00

Prabuty - całe miasto, teren Sanatorium, Raniewo, Kleczewo, Stary Kamień, Gąski, Gonty - leśniczówka Płukanie sieci wodociągowej

25 marca 2024 r.
godz. 8:00-14:00

Pilichowo Prace na sieci wodnej w Pilichowie

Najnowsze aktualności

Zakończono budowę infrastruktury wodno – kanalizacyjnej w Grażymowie dofinansowanej środkami Unii Europejskiej

Przedsiębiorstwo Wodociągów Kanalizacji i Ciepłownictwa „PEWIK” Sp. z o.o. oddało do użytkowania inwestycję pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do miejscowości Grażymowo”.

Inwestycja prowadzona była z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,  w ramach operacji typu „Gospodarka wodno – ściekowa”, poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”.

Mieszkańcy Grażymowa korzystają z wodociągu oraz z lokalnej oczyszczalni ścieków. Całkowity koszt przedsięwzięcia to 823 885 zł., dofinansowanie ze środków unijnych wynosi 100,00 % kosztów kwalifikowanych tj. 604 403 zł.

Czytaj więcej o: Zakończono budowę infrastruktury wodno – kanalizacyjnej w Grażymowie dofinansowanej środkami Unii Europejskiej

Informacja o cenie maksymalnej

Przedsiębiorstwo Wodociągów, Kanalizacji i Ciepłownictwa „PEWIK” Spółka z o.o. informuje o maksymalnych cenach i stawkach opłat.

Czytaj więcej o: Informacja o cenie maksymalnej

Taryfa dla ciepła od 1 stycznia 2024 r.

 Przedsiębiorstwo Wodociągów, Kanalizacji i Ciepłownictwa „PEWIK” Sp. z o.o. w Prabutach informuje, że z dniem 1 stycznia 2024 roku wprowadza nową taryfę dla ciepła.

Czytaj więcej o: Taryfa dla ciepła od 1 stycznia 2024 r.