Informacja o cenie ciepła

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
2 lipca 2024

Przedsiębiorstwo Wodociągów, Kanalizacji i Ciepłownictwa „PEWIK” Spółka z o.o. z siedzibą w Prabutach (dalej zwane „PEWIK Prabuty”) informuje, iż stosownie do brzmienia art. 3a ust. 4 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z dnia 19.09.2022, poz. 1967 z późn. zm.), od 1 lipca 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. przedsiębiorstwo wprowadza do stosowania w rozliczeniach z odbiorcami średnią cenę wytwarzania ciepła z rekompensatą, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 2a ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z dnia 19.09.2022, poz. 1967 z późn. zm.), obliczoną dla systemu ciepłowniczego PEWIK Prabuty, powiększoną o średnią stawkę opłat za usługi przesyłowe w tym systemie ciepłowniczym.

Ceny i stawki opłat netto wynosić będą: