BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI GRAŻYMOWO, GM. PRABUTY

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
2 marca 2023

Przedsiębiorstwo Wodociągów Kanalizacji i Ciepłownictwa „PEWIK” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na "Budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do m. Grażymowo, gm. Prabuty".

Uwaga - zmiana terminu składania ofert.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie w terminie do dnia 16.03.2023 r. do godz. 10.00 28.03.2023 r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi 16.03.2023 r. o godz. 10.30 28.03.2023 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego, sala konferencyjna, I piętro.

Autor: Mariusz Kubich