PEWIK Sp. z o. o. w Prabutach

Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Sypanicy wraz z budową lokalnej oczyszczalni ścieków w Laskowicach gmina Prabuty

7 grudnia 2021

Postępowanie o udzielenie zamówienia pn. "Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Sypanicy wraz z budową lokalnej oczyszczalni ścieków w Laskowicach, gmina Prabuty".