PEWIK Sp. z o. o. w Prabutach

Informacja o cenie maksymalnej

2 marca 2023

Informacja PEWIK Sp. z o. o. o maksymalnych cenach i stawkach opłat zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła.

Pliki do pobrania