PEWIK Sp. z o. o. w Prabutach

Schemat organizacyjny

Prezes Zarządu
Mariusz Kubich

Mistrz ds. technicznych

Zastępca mistrza ds. technicznych

Pracownicy sieci wod-kan i ciepłowniczej
Stacja uzdatniania wody
Oczyszczalnia ścieków

Główna księgowa

Dział księgowości

Kadry