O firmie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Dane firmy

Status prawny: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Firma, pod którą spółka działa: Przedsiębiorstwo Wodociągów, Kanalizacji i Ciepłownictwa "PEWIK"

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym: 22 października 2002 r.

Numer KRS: 0000135996

REGON: 170349995

Adres: ul. Kwidzyńska 15, 82-550 Prabuty

e-mail: sekretariat@pewik.pl

Przedmiot działalności

  • PKD 40.30 - produkcja i dystrybucja ciepła (pary wodnej i gorącej wody)
  • PKD 41.00 - pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody
  • PKD 45.33 - wykonywanie instalacji cieplnych, wodnych, wentylacyjnych i gazowych
  • PKD 90.00 - gospodarka ściekami oraz wywóz i unieszkodliwianie odpadów, usługi sanitarne i pokrewne
  • PKD 63.12.C - magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach
  • PKD 29.52.B - działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn dla górnictwa, kopalnictwa i budownictwa

Struktura własnościowa

PEWIK Sp. z o.o. jest spółką prawa handlowego, w której Miasto i Gmina Prabuty posiada 100% udziałów.

Kapitał zakładowy 6 225 000 zł

KRS Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ VII Wydział Gospodarczy