Przedmiot działalności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • PKD 40.30 - produkcja i dystrybucja ciepła (pary wodnej i gorącej wody)
  • PKD 41.00 - pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody
  • PKD 45.33 - wykonywanie instalacji cieplnych, wodnych, wentylacyjnych i gazowych
  • PKD 90.00 - gospodarka ściekami oraz wywóz i unieszkodliwianie odpadów, usługi sanitarne i pokrewne
  • PKD 63.12.C - magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach
  • PKD 29.52.B - działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn dla górnictwa, kopalnictwa i budownictwa