Taryfa na wodę i ścieki

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Uchwała Rady Miejskiej w Prabutach w sprawie zmian w regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Prabuty

Uchwała Nr XXXIX/256/2021 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 28 lipca 2021 roku w sprawie zmian w regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Prabuty, przyjętym Uchwałą Nr VI/36/2019 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 27.02.2019 roku.

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Zestawienie cen i opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres 3 lat obowiązywania taryfy oraz warunki ich stosowania na terenie miasta i gminy Prabuty.

Nowa stawka za zrzut ścieków

Zgodnie z zarządzeniem nr 4/2022 Prezesa Zarządu PWKiC PEWIK Sp. z o. o. w Prabutach z dnia 1.03.2022 r., z dniem 1 marca 2022 wprowadza się nową stawkę za usługi wg kalkulacji własnej (netto).

Zrzut ścieków za 1 m3 - 12,52 zł.

Czytaj więcej o: Nowa stawka za zrzut ścieków