Taryfa na wodę i ścieki

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Zestawienie cen i opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujących na terenie miasta i gminy Prabuty na okres 3 lat.

Uchwała Rady Miejskiej w Prabutach w sprawie zmian w regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Prabuty

Uchwała Nr XXXIX/256/2021 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 28 lipca 2021 roku w sprawie zmian w regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Prabuty, przyjętym Uchwałą Nr VI/36/2019 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 27.02.2019 roku.

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Zestawienie cen i opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres 3 lat obowiązywania taryfy oraz warunki ich stosowania na terenie miasta i gminy Prabuty.