Mówimy STOP śmieciom !

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

KONIEC Z ZAPCHANĄ SIECIĄ !!! MÓWIMY STOP ŚMIECIOM !!!

Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437) nie można wrzucać lub wlewać do sieci kanalizacyjnej m. in.:

 • Odpadów stałych, np. tekstyliów (chusteczek i ściereczek nawilżanych, pampersów, podpasek itp.), ręczników papierowych, żwiru, piasku, popiołu, szkła, wytłoczyn, drożdży, szczeciny, ścinków skór, włókien;
 • odpadów płynnych niemieszających się z wodą np. tłuszczów, olejów, żywic, lakierów, mas bitumicznych, smół i ich emulsji, mieszanin cementowych;
 • substancji palnych i wybuchowych np. benzyn, nafty, oleju opałowego;
 • substancji żrących i toksycznych;
 • odpadów i ścieków z hodowli zwierząt, a w szczególności gnojówki, gnojowicy, obornika, ścieków z kiszonek.

Zgodnie z art. 28 ust. 4a tej ustawy – kto nie stosuje się do wymienionych wyżej zakazów, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł.

POMYŚL O SKUTKACH ZANIM WYRZUCISZ ŚMIECI DO SEDESU, ZLEWU ITP

Galeria


 • Powiększ zdjęcie Koniec z zapchaną siecią ! Mówimy stop śmieciom !

  Koniec z zapchaną siecią ! Mówimy stop śmieciom !

 • Powiększ zdjęcie Koniec z zapchaną siecią ! Mówimy stop śmieciom !

  Koniec z zapchaną siecią ! Mówimy stop śmieciom !

 • Powiększ zdjęcie Koniec z zapchaną siecią ! Mówimy stop śmieciom !

  Koniec z zapchaną siecią ! Mówimy stop śmieciom !

 • Powiększ zdjęcie Koniec z zapchaną siecią ! Mówimy stop śmieciom !

  Koniec z zapchaną siecią ! Mówimy stop śmieciom !

 • Powiększ zdjęcie Koniec z zapchaną siecią ! Mówimy stop śmieciom !

  Koniec z zapchaną siecią ! Mówimy stop śmieciom !

 • Powiększ zdjęcie Koniec z zapchaną siecią ! Mówimy stop śmieciom !

  Koniec z zapchaną siecią ! Mówimy stop śmieciom !

 • Powiększ zdjęcie Koniec z zapchaną siecią ! Mówimy stop śmieciom !

  Koniec z zapchaną siecią ! Mówimy stop śmieciom !

 • Powiększ zdjęcie Koniec z zapchaną siecią ! Mówimy stop śmieciom !

  Koniec z zapchaną siecią ! Mówimy stop śmieciom !

 • Powiększ zdjęcie Koniec z zapchaną siecią ! Mówimy stop śmieciom !

  Koniec z zapchaną siecią ! Mówimy stop śmieciom !

 • Powiększ zdjęcie Koniec z zapchaną siecią ! Mówimy stop śmieciom !

  Koniec z zapchaną siecią ! Mówimy stop śmieciom !

 • Powiększ zdjęcie Koniec z zapchaną siecią ! Mówimy stop śmieciom !

  Koniec z zapchaną siecią ! Mówimy stop śmieciom !

 • Powiększ zdjęcie Koniec z zapchaną siecią ! Mówimy stop śmieciom !

  Koniec z zapchaną siecią ! Mówimy stop śmieciom !

 • Powiększ zdjęcie Koniec z zapchaną siecią ! Mówimy stop śmieciom !

  Koniec z zapchaną siecią ! Mówimy stop śmieciom !

 • Powiększ zdjęcie Koniec z zapchaną siecią ! Mówimy stop śmieciom !

  Koniec z zapchaną siecią ! Mówimy stop śmieciom !

 • Powiększ zdjęcie Koniec z zapchaną siecią ! Mówimy stop śmieciom !

  Koniec z zapchaną siecią ! Mówimy stop śmieciom !

 • Powiększ zdjęcie Koniec z zapchaną siecią ! Mówimy stop śmieciom !

  Koniec z zapchaną siecią ! Mówimy stop śmieciom !

 • Powiększ zdjęcie Koniec z zapchaną siecią ! Mówimy stop śmieciom !

  Koniec z zapchaną siecią ! Mówimy stop śmieciom !

 • Powiększ zdjęcie Koniec z zapchaną siecią ! Mówimy stop śmieciom !

  Koniec z zapchaną siecią ! Mówimy stop śmieciom !

 • Powiększ zdjęcie Koniec z zapchaną siecią ! Mówimy stop śmieciom !

  Koniec z zapchaną siecią ! Mówimy stop śmieciom !

 • Powiększ zdjęcie Koniec z zapchaną siecią ! Mówimy stop śmieciom !

  Koniec z zapchaną siecią ! Mówimy stop śmieciom !

 • Powiększ zdjęcie Koniec z zapchaną siecią ! Mówimy stop śmieciom !

  Koniec z zapchaną siecią ! Mówimy stop śmieciom !