Zakończono budowę infrastruktury wodno – kanalizacyjnej w Grażymowie dofinansowanej środkami Unii Europejskiej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
8 lutego 2024

Przedsiębiorstwo Wodociągów Kanalizacji i Ciepłownictwa „PEWIK” Sp. z o.o. oddało do użytkowania inwestycję pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do miejscowości Grażymowo”.

Inwestycja prowadzona była z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,  w ramach operacji typu „Gospodarka wodno – ściekowa”, poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”.

Mieszkańcy Grażymowa korzystają z wodociągu oraz z lokalnej oczyszczalni ścieków. Całkowity koszt przedsięwzięcia to 823 885 zł., dofinansowanie ze środków unijnych wynosi 100,00 % kosztów kwalifikowanych tj. 604 403 zł.

GrażymowoGrażymowoGrażymowoTablica informacyjna