Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Sypanicy wraz z budową lokalnej oczyszczalni ścieków w Laskowicach

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
16 marca 2023

Dofinansowanie rozbudowy stacji uzdatniania wody w Sypanicy wraz z budową lokalnej oczyszczalni ścieków w Laskowicach ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w GdańskuPrzedsiębiorstwo Wodociągów, Kanalizacji i Ciepłownictwa PEWiK Sp. z o. o. w Prabutach w ramach „Ogólnopolskiego programu gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych” otrzymało dofinansowanie w formie pożyczki na preferencyjnych warunkach na realizację zadania pn. „Rozbudowa stacji uzdatniania wody  w Sypanicy wraz z budową lokalnej oczyszczalni ścieków w Laskowicach”.

PEWiK otrzymał dofinansowanie w wysokości 100% kosztów kwalifikowanych w kwocie 2.291.500,00 zł., z możliwością umorzenia 50 % kapitału (przy zachowaniu regulaminu spłat) , nie więcej jednak niż 1.145.750,00 zł.

W ramach zadania 50 osób (RLM) dodatkowo skorzystało z ulepszonego oczyszczania ścieków, do wybudowanej 1 oczyszczalni ścieków doprowadzono  0,5 km sieci kanalizacji sanitarnej i wybudowano  7 przyłączy. Nominalna średniodobowa przepustowość oczyszczalni ścieków komunalnych wynosi 50 RLM. Zmodernizowano 1 Stację Uzdatniania Wody w Sypanicy, docelowa wydajność SUW to 35 m3/h, wzrost wydajności stacji na potrzeby komunalne to 5m3/h.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki WodnejUmowę o dofinansowanie zawarto z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, ul. Rybaki Górne 8. Finansowanie projektu odbyło się w ramach programu priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn.: „Ogólnopolski program gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych”.


Tak było przed...

 Budynek SUW przed remontem Budynek SUW przed remontem Budynek SUW przed remontem Budynek SUW przed remontem Budynek SUW przed remontem Budynek SUW przed remontem Budynek SUW przed remontem Budynek SUW przed remontem Budynek SUW przed remontem Budynek SUW przed remontem Budynek SUW przed remontem Budynek SUW przed remontem Budynek SUW przed remontem Budynek SUW przed remontem


A tak jest po...

Budynek SUW po remoncie i modernizacji