Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Sypanicy wraz z budową lokalnej oczyszczalni ścieków w Laskowicach

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
16 marca 2023

Przedsiębiorstwo Wodociągów, Kanalizacji i Ciepłownictwa PEWiK Sp. w Prabutach informuje, że zakończono realizację dużej inwestycji z zakresu wodno – kanalizacyjnego.

Zadanie otrzymało dofinansowanie w formie pożyczki na preferencyjnych warunkach z 50 % umorzeniem kapitału z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.  Inwestycja była realizowana w ramach konkursu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w województwie pomorskim poza granicami aglomeracji ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych”. Stacja Uzdatniania Wody w Sypanicy jest w pełni zautomatyzowana, została zaprojektowana zgodnie z najwyższymi standardami w zakresie ochrony środowiska i kontroli jakości dostarczanej wody. Zwiększono wydajność technologiczną stacji do 35 m3/h. Zaprojektowano wzrost o 5 [m3/śrh]. Biorąc pod uwagę zmienne zapotrzebowanie na wodę w lato i zimą oraz w dzień i w nocy zaprojektowano odpowiedni zbiornik retencyjny oraz wydajną pompownię, realnie wzrost wydajności poprzez modernizację wzrósł o około 50% w stosunku do poprzedniego rozwiązania.

W 2011 roku Miasto i Gmina Prabuty zakończyła modernizację głównej Stacji Uzdatniania Wody w Prabutach korzystając z dofinansowania środkami Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013. Modernizacja SUW w Sypanicy zamyka realizację  głównych założeń wieloletniego programu porządkowania gospodarki wodnej w gminie Prabuty.   

Lokalna oczyszczalnia ścieków w Laskowicach wraz z siecią kanalizacyjną o długości 590 mb zbiera ścieki z centrum wsi, w tym z budynku komunalnego zamieszkanego przez 35 mieszkańców i świetlicy wiejskiej. Została zaprojektowana w technologii złóż obrotowych.

Przedsiębiorstwo Wodociągów, Kanalizacji i Ciepłownictwa PEWiK Sp. w Prabutach przygotowuje się do kolejnej inwestycji polegającej na budowie wodociągu i lokalnej oczyszczalni ścieków w Grażymowie. Tym razem dofinansowanie w wysokości 100 % wydatków kwalifikowanych uzyskano z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Zakończenie i oddanie do użytkowania zaplanowano na koniec 2023 roku.


Tak było przed...

 Budynek SUW przed remontem Budynek SUW przed remontem Budynek SUW przed remontem Budynek SUW przed remontem Budynek SUW przed remontem Budynek SUW przed remontem Budynek SUW przed remontem Budynek SUW przed remontem Budynek SUW przed remontem Budynek SUW przed remontem Budynek SUW przed remontem Budynek SUW przed remontem Budynek SUW przed remontem Budynek SUW przed remontem


A tak jest po...

Budynek SUW po remoncie i modernizacji